Uygun tesis, ekipman, sistem ve personele sahip olarak;

•Faaliyet gösterilen tüm branşlarda sporcularımızın olimpik hedef doğrultusunda ulusal ve uluslararası alanda maksimum başarıyı ortaya koyabilecekleri,

•Sporu yaşam biçimi haline getirmiş bireylerin sportif yaşam hedeflerine ulaşabilecekleri,

•Ve tüm paydaşların aidiyet duygusu hissederek bir parçasını oluşturabilecekleri ortamları yaratmak ve sürdürülebilir bir yapıda

Yalova ve Türkiye’nin Lider Spor Kulübü olmaktır.